Resultatservice
Powerplay söndag 24/10
Utdelning Powerplay
Den 1 januari 2019 tog SVT text bort Powerplay 556 ur sändning men du kan fortsatt rätta Powerplay på TextTV.se
Tillbaka till Startsidan 550